หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

หมู่บ้านทำร่ม บ้านบ่อสร้าง เชียงใหม่

หมู่บ้านทำร่ม บ้านบ่อสร้าง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสันกำแพง
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามถนนสายเชียงใหม่ - สันกำแพงราว 9 กิโลเมตร

หมู่บ้านทำร่ม บ้านบ่อสร้าง ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้นิยมเป็นอย่างมาก
ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเดินดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในระแวกนี้
ซึ่งส่วนใหญ่จะนั่งทำร่มกันอยู่บริเวณใต้ถุนบ้าน
แล้วตากเรียงรายกันบริเวณสนามหน้าบ้าน แล้วนำมาแขวนขายที่บริเวณริมสองฝั่งถนนร่มที่ผลิตในหมู่บ้านมี 3 ชนิดด้วยกันคือ 
ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน

เราสามารถแวะเข้าไปยืนชมการทำร่ม หรือ สอบถามข้อมูลต่างๆ จากชาวบ้านในหมู่บ้าน
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้สูงอายุ ที่ยังคงยึดงานฝีมือทางด้านการทำร่มอยู่ในปัจจุบัน
เพราะเท่าที่ดูไม่เห็นคนรุ่นใหม่เลย


บริเวณด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านบ่อสร้าง มีป้ายยินดีต้อนรับ


สำหรับใครที่สนใจก็แวะเข้าไปชมงานฝีมือ และ ช่วยอุดหนุนกันได้ครับ

การทำร่มส่วนใหญ่ เป็นการทำจากมือทั้งสิ้น
ไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อะไรช่วยเลย

ลักษณะของร่มที่ดี
  • มีรูปทรงสวยงาม
  • โครงร่มและส่วนประกอบของร่มจะต้องมีความเรียบร้อยแข็งแรง
  • กระดาษที่ใช้ปิดร่มมีความหนาพอสมควร
  • สีและน้ำมันที่ใช้ทาไม่ตกและหลุดลอกได้ง่าย
  • เวลาใช้สามารถกางขึ้นลงได้สะดวกประวัติโดยย่อเกี่ยวกับหมู่บ้านทำร่ม บ้านบ่อสร้าง

ในอดีตหมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติแบบชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำนาทำสวน ยามว่างเว้นจากการทำการเกษตรมักจะผลิตร่มออกจำหน่าย ซึ่งเป็นร่มกระดาษสา ต่อมาเติมแต่งลวดลายกลายเป็นร่มที่สวยงาม น่าซื้อไว้ใช้และเป็นของฝากของที่ระลึก

เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมา"ท่านอินศวร ไชยซาววงศ์ ลูกพ่อขุนเปา ซึ่งมีอาชีพเป็นพ่อค้า และเป็นคนพื้นที่ ได้เล็งเห็นว่าหมู่บ้านบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านที่ประชาชนมีฝีมือ สามารถผลิตร่มออกขายได้เงินได้ทอง กันจำนวนมาก จึงชักชวนกับชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นในสมัยนั้น ริเริ่มจัดงานขึ้นครั้งแรก ปีแรก มีผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวชมงานกันอย่างล้นหลาม ด้วยกิจกรรมนานาชนิดและการละเล่นพื้นบ้าน

ต่อมามนต์ขลังของงานร่มบ่อสร้าง ได้จางหายไปจัดกันขึ้นมาต่อเนื่องเช่นกัน ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้านแต่ทำกันมาตลอดโดยจะจัดขึ้นประมาณเดือนมกราคมของทุกปี ที่บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากกระดาษสา โดยเฉพาะร่มบ่อสร้าง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพื้นบ้าน และการประกวดต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งจัดมาจนถึงปีนี้เป็นครั้งที่ 25 เเล้ว


มูลเหตุที่ทำให้เกิดมีงานเทศกาลร่มบ่อสร้างขึ้นมานั้น เกิดจากในช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวบ้านบ่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน กำลังจะละทิ้งอาชีพการทำร่มแล้วหันไปประกอบอาชีพอื่นที่ให้ผลกำไรมากกว่า ได้แก่ การแกะสลักไม้ เป็นเครื่องเรือนชนิดต่างๆ จนเป็นที่น่าวิตกว่า ในอนาคตอันใกล้แหล่งผลิตงานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง อันเป็นสัญลักษณ์ของชาวเชียงใหม่นั้นจะต้องสูญสลายไป ในที่สุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เพ่งเล็งเห็นความสำคัญในการสูญเสียสิ่งอันมีค่านี้ได้เข้ามามีบทบาทส่งเสริมงานอนุรักษ์และฟื้นฟูการทำร่มของชาวบ่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ มาตรฐานการผลิต เงินทุน และการตลาด ฯลฯ เมื่อชาวบ้านบ่อสร้างได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานดังกล่าว จึงมีกำลังใจที่จะหันกลับมาทำร่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอันมีค่าของตนดังเดิม การจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างจึงเกิดขึ้นตามแผนงานรณรงค์การประชาสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูการทำร่มบ่อสร้างอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งในขั้นนี้เป็นขั้นสำคัญ อันจะสอดคล้องกับแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้านประจำภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529


แผนที่บ้านบ่อสร้าง เชียงใหม่
พิกัด GPS 18.76935,99.08412
โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่ by Agoda
เช่ารถในเชียงใหม่กับ Rentalcars.comชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับบทความที่ได้รับความนิยม