หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่

เวียงท่ากาน เป็นเวียงเก่าแก่เวียงหนึ่งในสมัยหริภุชัย เชื่อกันว่าเมืองนี้คงจะเริ่มสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 สมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ผู้ครองแคว้นหริภุชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพามังรายชวงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่โบราณสถานที่สําคัญอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียน และวัดท่าก้าน มีพระเจดีย์และฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐ และศิลาแลง โบราณวัตถุมีพระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา และพระพิมพ์จํานวนมาก นอกจากนั้น ยังพบซากวัด สถูปเจดีย์ เศษอิฐ และกระเบื้องดินเผา
 ปัจจุบัน
สำหรับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน จะขับรถชมวัดร้างต่างๆ เองก็ได้ แต่จะไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากพอ แนะนำให้ติดต่อมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และรถรางนำชม ค่าบริการ 500 บาทต่อเที่ยว ส่วนนี้รวมค่าบริการมัคคุเทศก์ ค่าบริการรถราง ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้เป็นค่าซ่อมบำรุงพาหนะ
สนใจสอบถามรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5321 9091-2, 0 5322 1047

เวียงท่ากาน ตั้งอยู่ที่บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากเชียงใหม่ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 108(เชียงใหม่-ฮอด) ไปประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง ถึงแยกทุ่งเสี้ยวให้เลี้ยวซ้าย ขับตรงเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเวียงท่ากานแผนที่เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
พิกัด GPS 18.550402,98.88104

บทความที่ได้รับความนิยม