หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
วัดพระสิงห์ฯ เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา 
พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"


วิหารลายคำ สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมพื้นเมืองหลังนี้ ไม่ได้มีความงามเพียงแค่จากสัดส่วนทางสถาปัตย์ซึ่งสอดรับกันอย่างลงตัวเท่านั้น แต่ยังได้ฝีมือสุดวิจิตรของช่างที่สร้างสรรค์ลวดลายปราณีตชดช้อยสีทองตัดกับพื้นสีแดงทั่วทั้งหลัง

ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในวิหารซึ่งใช้ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์คู่เมืองเชีงใหม่ ก็ชวนให้บังเกิดความศรัทธา และในความรู้สึกของผู้มาเยือนยังตื่นตาไปกับผลงานจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวสังข์ทองและสุวรรหงส์ ซึ่งถ่ายทอดจากสภาพบ้านเมืองในสมัยก่อน ความสมบูรณ์ทั้งหมดนี้ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นต้นแบบศิลปกรรมล้านนาซึ่งยังมีชีวิตอยู่ควบคู่ไปกับกระแสสังคมที่เปลี่ยนผัน


หอไตรสร้างแบบยกสูง หากมีน้ำหลากมาก็ยังไม่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งของที่เก็บไว้ตำนานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์)
พระพุทธสิหิงค์ หรือ พระสิงห์ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ปางสมาธิ สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร เป็นศิลปะแบบลังกา ตามประวัติกล่าวว่า พระเจ้าสีหฬะ พระมหากษัตริย์แห่งลังกาทวีป ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 700 ต่อมา เจ้านครศรีธรรมราชได้ไปขอมาถวายพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยาได้กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้น จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่กรุงศรีอยุธยา

ต่อมาได้มีผู้นำไปไว้ที่เมืองกำแพงเพชรและเชียงราย เมื่อพระเจ้าแสนเมืองมา เจ้านครเชียงใหม่ยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชียงใหม่พร้อมกับพระแก้วมรกต เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อ พ.ศ. 2205 ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่วัดพระศรีสรรเพชญ์กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานถึง 105 ปี

เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แก่พม่าใน พ.ศ. 2310 ชาวเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับไปที่เชียงใหม่ เมื่อมณฑลพายัพได้กลับมาเป็นของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2338

ปัจจุบันพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล โดยจะมีพิธีเชิญออกมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ประชาชนไทยได้สักการะและสรงน้ำ ส่วนพระสิงห์ที่ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้เป็นพระพุทธรูปจำลอง


แผนที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่
พิกัด GPS 18.788754,98.981629


บทความที่ได้รับความนิยม