หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อยู่ใกล้กับอนุเสาวรีย์สามกษัตรย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ภายในตกแต่งไว้ได้อย่างสวยงาม ซึ่งในส่วนแรกเป็นหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จะมีนิทรรศกาลเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ 700 กว่าปีก่อน จนกระทั่งกลายมาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาที่ได้ขยายอาณาเขตออกไปมีความรุ่งเรือง ทั้งด้านการค้า ศาสนา และ ศิลปะวัฒนธรรม


รวมไปถึงมีการจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ เช่น วัดอุโมงค์ สะพานนวรัฐ และ ภาพทางประวัติศาสตร์ ที่หาชมได้ยาก อย่างเช่นภาพเจ้าน้อยสุขเกษมเจ้าชายแห่งเมืองเชียงใหม่ที่สร้างเรื่องราวความรักต่างเชื้อชาติกับมะเมี๊ย ซึ่งเป็นสาวชาวพม่า

เจ้าน้อยสุขเกษม เจ้าชายเมืองเชียงใหม่
ผ้าตีจกที่ทำจากเงินแท้


อีกส่วนหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา มีเรื่องราวของการดำเนินชีวิต พุทธประวัติ พุทธศิลป์ เครื่องใช้ สำหรับพิธีกรรมต่างๆ สถาปัตยกรรม และ งานศิลปกรรม ต่างๆ มากมายของชาวล้านนา จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

และไฮไลท์ สำคัญคือห้องจัดแสดงผ้าซิ่นซึ่งได้มีการนำผ้าซิ่นตีนจกของเจ้าดารารัศมี ที่ทอจากเงินแท้ สวยงาม และ ประเมิณค่าไม่ได้

เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 หยุดวันจันทร์

ค่าเข้าชมคนไทย
ผู้ใหญ่ 20 บาท
เด็ก 10 บาท

ค่าเข้าชมต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 90 บาท
เด็ก 40 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053-217793แผนที่หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และ พิพิธภัณฑ์ถิ่นล้านนา
พิกัด GPS 18.789475,98.987144

บทความที่ได้รับความนิยม