หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

วัดดวงดี เชียงใหม่

วัดดวงดี เดิมทีมีชื่อว่า วัดพันธนุดวงดี ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า บนถนนพระปกเกล้า

วัดดวงดีเป็นอีกหนึ่งวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีชื่อเป็นสิริมงคล
ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากราบไหว้กันมากขึ้นทุกวัน


วัดดวงดี ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ซึ่งในหลักฐานไม่ปรากฏชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด
มีเพียงจารึกที่ฐานพระพุทธรูปประธานภายในพระวิหารเท่านั้น ที่ระบุเอาไว้ว่าพระประธานองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้ว เมื่อปี พ.ศ. 2039 คาดว่าคงสร้างขึ้นหลังจากพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้ว

เมื่อเข้ามาทางด้านหน้าวัดจะได้พบกับพระเจดีย์ประธานของวัด ซึ่งเป็นศิลปะล้านนา ฐานสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ฐานบัวหกเหลี่ยมซ้อนกันสี่ชั้น รองรับองค์ระฆังขนาดเล็ก ประดับด้วยกระจกสี ส่วนยอดประดับด้วยฉัตรสีทองห้าชั้นตามธรรมเนียมล้านนา


พงศาวดารเมืองเชียงใหม่บันทึกเอาไว้ว่า เจ้าอาวาสวัดดวงดีเคยได้รับอาราธนาให้ลาสิกขาบทเพื่อครองนครเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2304 – 2306 ซึ่งเป็นช่วงที่เชียงใหม่ว่างเว้นจากการปกครองของพม่า นอกจากนี้วัดดวงดียังเคยใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนของลูกขุนนางในสมัยก่อน และเป็นอาคารเรียนชั่วคราวของนักเรียนยุพราชวิทยาลัยก่อนการสร้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบันจะแล้วเสร็จอีกด้วย


หอไตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2372 โดยเจ้ามหาอุปราชมหาวงศ์ ตัวอาคารก่ออิฐถือปูน มีหลังคาสามชั้น ส่วนยอดเป็นฉัตรเก้าชั้น บริเวณซุ้มประตู-หน้าต่าง และเสาอาคารประดับด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้ฝีมือประณีตสวยงาม ปัจจุบันอาจมีบางส่วนที่ชำรุดไปตามกาลเวลา ฝาผนังภายในมีภาพลายคำเรื่องพระเวสสันดรชาดก

ทางด้านข้างของพระวิหารจะเป็นพระอุโบสถ เป็นอาคารขนาดเล็ก สถาปัตยกรรมล้านนา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2377 ขนาดเล็กกว่าพระวิหารมาก ด้านหน้าประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลักสวยงามมาก หน้าบันแบบม้าต่างไหมประดับกระจกสี ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรมลายคำ


พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงเสด็จมาที่วัดดวงดี

พระวิหารหลวงของวัดดวงดีหลังปัจจุบัน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสี่เหลี่ยม เสาไม้ด้านหน้าอาคารสูงโปร่ง ทำให้พระวิหารดูสง่างามมาก หน้าบันพระวิหารตกแต่งด้วยงานแกะสลักไม้ลวดลายพรรณพฤกษาและดอกบัว ปิดทองอร่ามละเอียดอ่อนช้อยมาก ภายในพระวิหารประดิษฐาน “พระพุทธรูปดวงดี” เป็นพระประธานปางมารวิชัย ที่ฐานพระมีจารึกเขียนไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2039 ด้านข้างยังมีพระพุทธรูปเรียงรายอีกหลายองค์

การเดินทางสู่วัดดวงดี จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มุ่งหน้าไปวัดเจดีย์หลวง เลยจากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์มาอีก 50 เมตร วัดดวงดีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
ที่อยู่ ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่แผนที่วัดดวงดี เชียงใหม่
พิกัด GPS 18.78949,98.988277


โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่ by Agoda
เช่ารถในเชียงใหม่กับ Rentalcars.comชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ


บทความที่ได้รับความนิยม