หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

บ้านผาหมอน ชมนาข้าวขั้นบันไดสุดอลังการ

เที่ยวชมนาข้าวขั้นบันไดสุดอลังการ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่มาตั้งรกร้านกันมานานกว่า 136 ปี 

บ้านผาหมอกตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว 80 กิโลเมตร
การเดินทางสามารถเดินทางได้สะดวก ใช้รถได้ทุกประเภทเพราะถนนหนทางดีบ้านผาหมอน เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง ก่อตั้งมาประมาณ 136 กว่าปีมาแล้ว ในอดีตประชากรอพยพมาจากอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอปาย เป็นการอพยพมาเพื่อหาความมั่นคงในการตั้งถิ่นฐานและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการในเวลานั้น และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้ๆ หุบเขาที่ล้อมรอบไปด้วยดอยทั้งสองฟากฝั่ง บรรยากาศเหมือนเมืองปายในยามเช้า นาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นชั้นๆ ชีวิตที่นี่หมุนเวียนไปตามกาลเวลาผ่านมาแล้วมากกว่า 136 ปี ปัจจุบันมีจำนวนประชากร 544 คน ชาย 279 คน หญิง 268 คน 134 หลังคาเรือน 151 ครอบครัว


ลักษณะภูมิอากาศ

มีฤดู 3 ฤดูใน 1 ปี

มีนาคม-เมษายนเป็นช่วงฤดูร้อน
พฤษภาคม-ตุลาคมเป็นช่วงฤดูฝน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูหนาว

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 5 องศาเซลเซียสสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจบ้านผาหมอน


 1. ดอยผาหมอน ดอยผาหมอนเป็นดอยอีกลูกหนึ่งที่อยู่เคียงคู่กับดอยอินทนนท์มาช้านาน  มีความสูงกว่า 1,610 เมตร ในตำนานท้องถิ่นดอยทั้งสองลูกคือเป็นดอยญาติพี่น้องกัน ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ลูก คือ ดอยอินทนนท์ ดอยผาหมอน ดอยอ่างกาน้อย ดอยหัวเสือ ดอยเลกฺวา
 2. ดอยอ่างกาน้อย ดอยอ่างกาน้อยเป็นดอยที่สูงลำดับสามที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของดอยอื่นๆที่ล้อมรอบ จากบ้านผาหมอนหรือบ้านหนองหล่ม เมื่อขึ้นมาถึงยอดดอยจะเป็นจุดชมวิวว์ที่สวยงามเกือบจะ 360 องศา สามารถมองไปได้กว้างไกลสุดสายตา
 3. ดอยผาตั้ง หรือดอยหม้อนึ่ง เป็นเส้นทางดูนก ที่จะสามารถพบนกต่างๆ ได้กว่า 30 ชนิด ทั้งนกท้องถิ่นและนกอพยพ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของต้นจำปีป่า และต้นเปลือกแดง รวมทั้งเฟิร์นนานาพันธุ์
 4. ดอยอินทนนท์ มีความสูง 2,565 เมตร ซึ่งแต่ละดอยมีจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดิน
 5. นาขั้นบันได การทำนาบันได  ที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาในการจัดการน้ำ   บางช่วงอาจเห็นชาวบ้านทำพิธีกรรมในนาขั้นบันได  เพื่อเป็นการขออนุญาตปลูก  เก็บเกี่ยว  และขอบคุณที่ให้ผลผลิต  บ้านผาหมอนและแม่กลางหลวงเมื่อก่อนเคยมีการทำไร่หมุนเวียน แต่ปัจจุบันวิถีชุมชนดังกล่าวหายไปหมดแล้ว
 6. แปลงดอกไม้เมืองหนาว อาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชาวบ้าน  และเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับชาวบ้าน  เพื่อลดพื้นที่ทำการเกษตรในเขตป่า
 7. น้ำตกรอบบ้าน น้ำตกนั้นมีมากหมายในพื้นที่อินทนนท์ เช่น น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ น้ำตกสิริธาร น้ำตกแม่ปาน เป็นต้น
 8. ศึกษาวิถีชีวิต  และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านผาหมอน แลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกับคนในชุมชนบนดอยอย่างเราวัฒนธรรมประเพณี


 1. พิธีผูกข้อมือปีใหม่ โดย “ฮีโข่” ซึ่งเป็นชื่อเรียกผู้นำ ซึ่งสืบทอดตำแหน่งตามสายเลือดฝ่ายบิดา มีหน้าที่ดูแลพิธีกรม ประเพณีในแต่ละปี ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตในชุมชนแทบทั้งสิ้น ฮีโข่จะเลือกวันที่จะทำพิธี ซึ่งต้องเป็นวันที่ไม่มีคนเจ็บป่วยและคนตายในหมู่บ้าน ในพิธีจะมีการดื่มฉลองด้วยเหล้าขาวที่ชาวบ้านทำขึ้นเอง
 2. พิธีเลี้ยงฝีผาย เพื่อขอความคุ้มครองและตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแหล่งน้ำให้มีกินมีใช้อย่างเพียงพอ
 3. พิธีเลี้ยงผีโต้ง ผีนา หรือเรียกว่า พิธีเหลือชิ เพื่อขอพรและตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ดูแลพืชผลให้เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน หลังจากพิธีดังกล่าว จะมีพิธีลงแขกดำนาที่แสดงความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันของชาวบ้าน ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในงานการเกษตร
 4. พิธีเรียกขวัญควาย หลังสิ้นสุดการทำนา เพื่อขอบคุณควายที่ช่วยให้การทำนาสำเร็จลงได้
 5. พิธีผูกข้อมือออกพรรษา ทำในลักษณะเดียวกับผูกข้อมือปีใหม่
 6. ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและทำบุญเลี้ยงขวัญข้าว เพื่อฉลองให้ผลผลิตข้าวที่ได้ก่อนจะนำไปเก็บในยุ้งข้าว
 7. พิธีเลี้ยงเด็กเกิดใหม่ ซึ่งจะจัดงานเลี้ยงรับขวัญ โดยการนำรกและสายสะดือของทารกไปผูกติดไว้กับต้นไม้ที่มีลักษณะดี เพื่อให้ทารกเติบโตขึ้นมาแข็งแรงเหมือนต้นไม้นั้น และเพื่อให้ทารกเป็นผู้ดูแลปกป้องต้นไม้นั้นไม่ให้ใครมาตัดมาโค่น  ป่าที่ชาวบ้านนำรกสายสะดือเด็กไปผูกติดกับต้นไม้ เรียกว่า “ป่าเดปอ” 
 8. พิธีงานศพ และพิธีงานแต่ง จะมีพิธีการที่แตกต่างจากคนพื้นราบโดยสิ้นเชิง รวมทั้งการจัดงานเฉลิมฉลอง จะกินเลี้ยงติดต่อกันหลายวัน และมีการแสดง เช่น การฟ้อนในแบบปกาเกอญอ การเล่นเครื่องดนตรีประจำเผ่าที่เรียกว่า “เตหน่า” และการซอเพลง หรือการร้องเพลงตอบโต้กัน


บ้านผาหมอนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของดอยอินทนนท์ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่านอำเภอหางดง – สันป่าตอง - จอมทอง ระยะทางจากเชียงใหม่ ถึง บ้านผาหมอน 100 กิโลเมตร เป็นถนนดินแดง คอนกรีตบางช่วง ดังนั้นสามารถเดินทางไปมาได้ทุกฤดู และสามารถใช้พาหนะรถได้ทุกชนิด ฤดูหนาวถึงฤดูร้อน หน้าฝนรถปิกอัพสะดวกที่สุด

กรณีที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ให้เดินทางไปที่ อ.จอมทอง ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ชุมชนมีให้การบริการตามนี้
1.รถรับ-ส่ง จากจอมทอง-ผาหมอน พาเที่ยวน้ำตกแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร บ้านแม่กลางหลวงเข้าพักผาหมอน (Bamboo pink house) 2,500 บาท (ราคานี้บวกค่าน้ำมัน คนขับ เรียบร้อย)

2.รถรับ-ส่ง จากจอมทอง-ผาหมอน 2 วันหนึ่งคืน พาเที่ยวแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร ยอดดอยอินทนนท์โครงการหลวง บ้านแม่กลางหลวง เข้าพักผาหมอน (Bamboo pink house) 3,500 บาท (ราคานี้บวกค่าน้ำมัน คนขับ เรียบร้อย)


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cbt-i.orgแผนที่บ้านผาหมอน
พิกัด GPS 18.54205,98.55698

แสดงแผนที่การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่บ้านผาหมอน

บทความที่ได้รับความนิยม