หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

วัดพระธาตุศศรีจอมทองวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ซึ่งวัดแห่งนี้จะเป็นวัดประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีหนู หรือ ปีชวด
ในทุกปีผู้ที่เกิดปีชวดจะเดินทางมากราบไหว้พระธาตุที่วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นจำนวนมาก
เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เป็นการเริ่ม แต่สิ่งดีๆ ในชีวิตสิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุเจดีย์ 
ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา
ซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่น คือ เป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังใต้ดิน
แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในพระวิหารสามารถอันเชิญมาสรงน้ำได้
พระบรมธาตุแห่งนี้มีตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้ และ ทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุของพระองในภายหน้า ต่อมาราวปี พ.ศ.1995 นางเม็ง และ นานสอยได้พบพระบรมธาตุ จึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะที่ดอยดินทอง จึงได้ชื่อว่า วัดจอมทอง ต่อมาพระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์มังรายได้สร้างพระวิหารขึ้นมา


วัดพระธาตุศรีรจอมทองวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไป ประะเพณีเด่นของวัดคือ "การแห่ไม้ค้ำโพธิ์" ซึ่งเป็นประเพณีของชาวลานนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และ ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีผู้ที่เกิดปีชวดมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลการเป็นจำนวนมาก สังเกตได้จากบริเวณรอบๆ พระธาตุ จะมีตุ๊กตารูปหนูวางเรียงรายอยู่แผนที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
พิกัด GPS 18.421038,98.678372999
แผนที่แสดงการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ใช้เวลาประมาณ 49 นาทีโปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่ by Agoda
เช่ารถในเชียงใหม่กับ Rentalcars.comชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ


บทความที่ได้รับความนิยม