หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อ.ฝาง เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 364,375 ไร่ หรือ 583 ตารางกิโลเมตร จัดตั้งขึ้นตามนโยบายป่าแห่งชาติ ที่ต้องสงวนพื้นที่อนุรักษ์ ให้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง , ป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย

มีอาณาเขตติดต่อกับ
ทิศเหนือ จด แนวถนนทางหลวงหมายเลข 109 (ฝาง - แม่สรวย) ตำบลแม่คะ อำเภอแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ จด แนวเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก จด แนวเขตหมู่บ้าน ตำบล ท่าก๊อ ตำบล ศรีถ้อย ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก จด แนวเขตหมู่บ้าน ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่


สถานที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก : 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่ประจำในการติดต่อสอบถาม ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

มีเส้นทางเดินไพรศึกษาธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และมีสถานที่กางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวท่านที่ต้องการค้างแรมใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย

สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์อุทยานแห่งชาติภาดเหนือ สำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. (053)818348 โทรสาร. (053) 818348

หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการบ้านพักฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5614292-4 ต่อ 724 , 725


ลักษณะภูมิประเทศ : 
ภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน วางตัวในแนวเหนือใต้ เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำฝาง มียอดดอยเวียงผาสูงสุดในพื้นที่ มีความสูง 1,834 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุด 400 เมตร และสูงสุด 1,834 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดสูงมากกว่า 35%

มีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค ได้แก่ น้ำแม่ฝาง ห้วยทราย น้ำแม่ฝางหลวง น้ำห้วยไคร้ น้ำแม่ยางมิ้น และน้ำแม่ต๋ำ


พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า : 
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีนกอยู่กว่า 20 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ที่เป็นลักษณะเด่นของอุทยาน คือ เวียงผา หมี เก้ง ส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ ไก่ป่า และหมูป่า


จุดเด่นที่น่าสนใจ : 
อุทยานแห่งชาติ ดอยเวียงผา มีสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเด่นที่น่าสนใจหลายที่ด้วยกัน อาทิ
น้ำตกแม่ฝางหลวง
น้ำตกดอยเวียงผา
น้ำตกห้วยหาน
น้ำตกตาดเหมย
จุดชมวิวบนดอยเวียงผา

นอกจากนี้ยังมีประเพณีสงกรานต์ และ ประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวเขาที่สวย แปลก และน่าแวะเที่ยวชมอีกด้วย

การเดินทาง : 
ระยะทาง จากจังหวัด เชียงใหม่ ถึงอำเภอไชยปราการ ประมาณ 128 กิโลเมตร และ ระยะทางจากอำเภอไชยปราการ ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 12 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ประมาณ 128 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 12 กิโลเมตร


แผนที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เชียงใหม่
พิกัด GPS 19.68007,99.19725
แผนที่แสดงเส้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ สู่ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อ.ฝาง เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 146 กิโลเมตร ระยะเวลาในการขับจริงๆ น่าจะประมาณเกือบ 4 ชั่วโมง เพราะว่าเป็นทางชัน

บทความที่ได้รับความนิยม