หน้าแรกเที่ยวเชียงใหม่ | แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ที่พักแนะนำในเชียงใหม่โปรโมชั่นโรงแรมที่พักในเชียงใหม่


ชอบเรื่องนี้ช่วยกด Like กด Share ให้ด้วยนะครับ

วัดเชียงยืน เชียงใหม่

วัดเชียงยืน เป็นวัดที่มีชื่อเป็นมงคล ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ถ. มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วัดนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเมืองเชียงใหม่

ถูกสร้างในสมัยราชวงศ์มังราย ราวช่วงปี พ.ศ. 1836 - 2101 

วัดเชียงยืนถูกสร้างขึ้นในลักษณะการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์

วัดเชียงยืน เป็นสถานที่ประดิษฐานมงคลศักดิ์สิทธิ์คือพระสัพพัญญเจ้าเดชเมือง

หมายถึง บารมีอำนาจยิ่งใหญ่ ซึ่งเจ้าพระยามหากษัตริย์ล้านนาในอดีต

จะมาทำการสักการะบูชาก่อนเข้าเมืองหรือ เมื่อมีพิธีราชาภิเษก

หรือทั้งก่อน – หลังออกศึกสงคราม เพื่อให้เกิดสิริมงคล
วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของปฐมสังฆราช (พระอภัยสารทะ) สังฆนายกองค์แรกของอาณาจักรล้านนา

ส่วนจะสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ล้านนารัชกาลราชวงศ์มังรายพระองค์ใดนั้นไม่มีปรากฏหลักฐานชัด

แต่ที่มีการสันนิษฐานกันจากหลักฐานที่ปรากฏไว้ว่าในสมัยพญามังรายมหาราช

พระองค์ได้สร้างวัดคู่เมืองเชียงใหม่เป็นแห่งแรก คือ วัดเชียงมั่น หมายถึง “มั่นคง”

ต่อมาสร้างวัดเชียงยืน หมายถึง “ยั่งยืน”

ด้วยจะมีพระราชประสงค์ที่ว่าวัดเชียงมั่นตั้งอยู่เขตพระนครด้านใน

เมื่อประตูเมืองปิดอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ที่อยู่นอกกำแพงเมือง

จะได้ อาศัยวัดเชียงยืน เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

วัดเชียงยืนมีสถานที่น่าสนใจ คือ พระมหาธาตุเจีย์ ลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยม

และ พระอุโบสถทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า ที่งดงาม

นับเป็นอาราม ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มายาวนาน
แผนที่วัดเชียงยืน เชียงใหม่
พิกัด GPS 18.796245,98.988603


บทความที่ได้รับความนิยม